PFRON rusza z nowym programem

t.wojczak@pion.pl, 6 lipiec, 2018 - 08:40
red.

Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zatwierdziła program „Zajęcia klubowe w WTZ”. Zarząd PFRON przyjął procedury przedmiotowego programu oraz wyznaczył termin naboru wystąpień samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych na realizację programu.

 

Celem nowego programu jest pomoc osobom niepełnosprawnym w podniesieniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym.  Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) będą organizowały zajęcia klubowe jako istotną formę rehabilitacji.

Program skierowany jest do osób  niepełnosprawnych, które mogą okazać ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne) oraz które były uczestnikami WTZ i opuściły go  w związku z podjęciem zatrudnienia,

    W programie mogą również wziąć udział  osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), znajdujące się na prowadzonym przez podmiot prowadzący WTZ wykazie osób (o której mowa w art. 10f ust. 2a ustawy o rehabilitacji), których chęć wzięcia udziału w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ.

 

Jednocześnie, w odniesieniu do art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 1076) zwracamy uwagę, że z zajęć klubowych w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ” mogą korzystać osoby, których dotyczy wspomniany przepis, jeżeli rozpoczęły one udział w zajęciach klubowych nie później niż w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie wyżej wymienionej ustawy (dotyczy to osób niepełnosprawnych, które były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia).

 

 Podmioty prowadzące WTZ, zainteresowani prowadzeniem zajęć klubowych, mogą ubiegać się o ich dofinansowanie w ramach realizacji niniejszego programu.

 

Pomoc finansowa w ramach programu udzielana będzie ze środków PFRON przez samorządy powiatowe, które zgłoszą chęć realizacji programu.

 

W związku z uruchomieniem programu „Zajęcia klubowe w WTZ” w 2018 roku wystąpienia samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych na realizację programu przyjmowane będą od dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia 2018 roku, w Oddziałach PFRON właściwych terytorialnie dla siedziby władz samorządu powiatowego.

 

Dokumenty związane z realizacją programu zostały udostępnione na stronie internetowej Funduszu.  Zachęcamy do zapoznania się z treścią programu  i procedurami jego realizacji.

 

Poza udostępnionymi wzorami dokumentów niezbędnych do realizacji programu, wynikającymi z procedur, PFRON przygotuje ramowe wzory dokumentów dotyczących współpracy WTZ i samorządów powiatowych w ramach niniejszego programu. Ramowe wzory: formularza wniosku o dofinansowanie prowadzenia zajęć klubowych, umowy pomiędzy samorządem powiatowym realizującym program a podmiotem prowadzącym WTZ, oraz formularza sprawozdania z prowadzenia zajęć klubowych w ramach programu, zostaną w najbliższym czasie udostępnione na stronie internetowej PFRON w zakładce dotyczącej programów realizowanych obecnie – w sekcji programu "Zajęcia klubowe w WTZ".

 

Źródło informacji można znaleźć: tutaj.


 

 

 

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz