Otwarcie żłobka dla dzieci z niepełnosprawnościami na osiedlu Piastowskim

marcinl, 21 listopad, 2018 - 12:32
red.

Placówka została utworzona w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością do lat 3 na terenie miasta”.

 

Projekt realizuje Miasto Poznań w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Bratek - organizacją posiadającą doświadczenie w działaniach wspierających dzieci z niepełnosprawnościami, jak również ich rodziców. Założono także realizację aktywizacji zawodowej beneficjentów nie mających zatrudnienia.

 

W ramach projektu zostało utworzonych 18 miejsc w żłobku dla dzieci zagrożonych niepełnosprawnością w wieku od ukończenia życia do lat 3. Dzieci zostaną objęte opieką oraz wsparciem specjalistów.

 

Projekt skierowany jest do 18 kobiet, ze względu na fakt sprawowania opieki nad małymi dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością, w przeważającej większości przez matki. Projekt skierowany jest w 50% do osób bezrobotnych i biernych zawodowo. Każdy z uczestników projektu otrzyma ofertę wsparcia, która zostanie zidentyfikowana u niego jako niezbędne w celu poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia.

 

Źródło informacji dostępne jest tutaj.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz