Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej

marcinl, 3 kwiecień, 2019 - 09:24
red.

W trzecim kwartale bieżącego roku planowane są zmiany w nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. Do najważniejszych z nich należy wyłączenie z dochodu dodatku i zasiłku pielęgnacyjnego oraz uzależnienie wysokości zasiłku okresowego od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

 

W chwili obecnej zasiłek pielęgnacyjny wliczany jest do dochodu, warunkującego otrzymanie prawa do zasiłku stałego. Oznacza to, że osoba z niepełnosprawnościami, która ma prawo do zasiłku stałego - otrzymuje go w kwocie pomniejszonej o wartość zasiłku pielęgnacyjnego. Zmiana ustawy o pomocy społecznej ma także znieść obowiązek odpłatności za usługi, które nie są całodobowe w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

Bardziej elastyczne mają stać się również zasady przyznawania świadczeń niepieniężnych, np. przyznanie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych w trybie pilnym oraz możliwość wspólnego skierowania małżonków lub rodziców z dorosłymi dziećmi do tego samego domu pomocy społecznej. Ponadto mają istnieć możliwości łączenia jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, zapewniających całodobowe usługi, w jednym budynku m.in. z zakładem aktywności zawodowej.

 

Ulegnie zmianie także termin wejścia w życie nowych kryteriów dochodowych, będzie to miało miejsce nie 1 października jak obecnie, ale 1 stycznia danego roku.

 

Źródło informacji można znaleźć tutaj.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz