Konkurs Poznański Wolontariusz Roku

marcinl, 15 listopad, 2017 - 08:35
red.

Od 13 do 30 listopada 2017 r. przyjmowane są zgłoszenia do konkursu Poznański Wolontariusz Roku.

 

Kandydatów można zgłaszać tutaj. W bieżącym roku nagrody zostaną przyznane w kategoriach:

 

- młodzieżowej, w której zgłoszone mogą być osoby, które nie ukończyły 19 roku życia;

- indywidualnej, w której zgłoszone mogą zostać osoby pomiędzy 20 a 60 rokiem życia;

- senioralnej, w której zgłoszone mogą zostać osoby powyżej 60 roku życia;

- zespołowej, w której zgłoszone mogą zostać grupy prowadzące działania o charakterze wolontaryjnym;

- wolontariat szkolny, w której zgłoszone mogą zostać zespoły działające w ramach Szkolnych Kół Wolontariatu;

- wolontariat pracowniczy, w której zgłoszone mogą być programy wolontariatu pracowniczego.

 

Laureatów tegorocznej edycji wyłoni Kapituła Konkursowa, w skład wchodzą przedstawiciele lokalnych mediów, Prezydenta i Rady Miasta a także laureaci poprzednich edycji.

 

14 grudnia 2017 r. o godzinie 18:00 zwycięzcy konkursu zostaną oficjalnie nagrodzeni podczas uroczystej gali podsumowującej, która odbędzie się w Sali Ziemi MTP. Na gali wystąpi zespół Strachy na Lachy.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz