Konferencja „Innowacje w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych” już za nami

marcinl, 29 marzec, 2019 - 10:46
Martyna Sergiel

W czwartek, 28 marca br. w budynku Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu odbyła się konferencja naukowa „Innowacje w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych”. Wydarzenie, którego organizatorem wraz z poznańską uczelnią był Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych odbyło się pod honorowym patronatem Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych - Pana Krzysztofa Michałkiewicza.

 

Konferencja została podzielona na trzy sesje tematyczne, które ukazywały różne rozwiązania proponowanew kontekście przełamywania wielorakich barier, z którymi niestety wciąż jeszcze muszą spotykać się niepełnosprawni przy wkraczaniu na rynek pracy, bądź też przy próbie zmiany zawodu na bardziej ambitny, czy silniej wpisujący się w ich zainteresowania i pasje.

 

Cykl przemówień wysokiej klasy fachowców i znawców problematyki będącej osią całej konferencji został poprzedzony przeglądem filmów integracyjnych.

 

„Celem przeglądu jest docenienie twórców promujących ideę integracji osób niepełnosprawnych” - podkreśliła Anna Skupień wprowadzając zebranych w wątek i uzasadniając wybór laureatów, którzy wyłonieni zostali spośród producentów filmów reklamowych, organizacji aktywizujących osoby niepełnosprawne takich jak między innymi Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowe Domy Samopomocy czy Domy Pomocy Społecznej.

 

Tematem tegorocznego, trzeciego już przeglądu była aktywizacja osób niepełnosprawnych, a do konkursu zgłoszono 23 filmy, które zostały poddane wnikliwej ocenie jurorów.

 

„Jeśli miałabym podsumować jednym zdaniem obejrzane materiały to z każdej historii można wywnioskować jedną rzecz: osoby niepełnosprawne mają takie same potrzeby jak osoby o pełnej sprawności - kontynuowała dyrektor Wielkopolskiego Oddziału PFRON.

 

Zwycięzcami III przeglądu filmów integracyjnych w kategorii: „film profesjonalny” zostali: „Polski Związek Bocci” oraz „Telewizja Polska Lublin”.

 

W kategorii „film amatorski” wyróżnienie otrzymali: Fundacja Podaj Dalej im. Doktora Piotra Janaszka z Konina, Środowiskowy Dom Samopomocy z Jarocina, a także DomPomocy Społecznej ze Ślesina. Pierwsze miejsce zajął Warsztat Terapii Zajęciowej w Luboniu.

 

Po krótkiej emisji filmów ukazujących osoby niepełnosprawne w pozytywnym świetle, jako silne jednostki o ciekawym pomyśle na życie, z energią do działania, która zawstydziłaby chybakażdego, nadszedł czas na część wykładową.

 

Mowę wygłosił Zastępca Prezesa Zarządu ds. Finansowych PFRON - Pan Tomasz Maruszewski, który zaprezentował nowatorskie działania Funduszu. W swojej prezentacji skupił się on głównie na aktualnych programach prowadzonych przez Fundusz, nie pomijając jednocześnie korzystnego wpływu, jaki miały na beneficjentów projekty już zakończone, których najważniejszym celem było oczywiście zwiększenie poziomu aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

 

Sesja składała się łącznie z sześciu wystąpień, w których poruszano kwestie konieczne na drodze do podniesienia działalności niepełnosprawnych na polu zawodowym i społecznym. Obszary te przecież jak wiadomo stale się przenikają i niemożliwością jest ułatwienie niepełnosprawnym rozwoju osobistego i kariery bez uruchomienia wyobraźni społecznej, którą może obudzić jedynie próba postawienia się w analogicznej sytuacji.

 

Bez wyobraźni i empatii nie powstanie też żadna z innowacji, mających za zadanie wyważyć drzwi, które do tej pory pozostają niekiedy zamknięte. Tutaj zaczyna się innowacja. Poprzez zmianę sposobu myślenia i wyrównywanie szans.

 

Danie szansy, ale wywołanej nie litością czy współczuciem, ale przekonaniem, że ta szansa zostanie po prostu dobrze wykorzystana. W konsekwencji przecież - czy to w pracy czy w życiu w ogóle, nie liczy się sama droga jaką przebyliśmy, by osiągnąć cel, ale fakt, że zadanie zostało po prostu rzetelnie wykonane, a cel osiągnięty.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz