IV Kongres Osób z Niepełnosprawnościami za nami

marcinl, 29 październik, 2018 - 13:09
Martyna Sergiel

25 października 2018 roku w Warszawie odbył się IV Kongres Osób z Niepełnosprawnościami. Wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem, gromadząc blisko 500 osób, które przyszły, aby głośno wypowiedzieć się w swojej sprawie. Na sali obecni byli nie tylko niepełnosprawni, ale również ich opiekunowie, działacze organizacji pozarządowych, przedstawiciele rządu i  rozmaitych urzędów, eksperci na co dzień zajmujący się wspieraniem funkcjonowania III sektora. Patronat honorowy nad kongresem objął Rzecznik Praw Obywatelskich - doktor Adam Bodnar. Hasło tegorocznej edycji brzmiało „za niezależnym życiem” i posiadało szczególny ładunek emocjonalny w związku z protestem, który nie tak dawno został zorganizowany w budynku Sejmu.

 

Na początku obrad uczczono minutą ciszy zmarłych w tym roku działaczy środowiska Piotra Pawłowskiego i Bartosza Mioduszewskiego. Wręczono nagrody Ambasadorów. Dostali je: Bratosz Mioduszewski i Piotr Pawłowski (obaj pośmiertnie), Radio TokFM, Agnieszka Kwolek, Joanna Ławicka, Jakub Hartwich i Adrian Glinka. Odbierając nagrodę, uznał on, że pozwoli ona dalej walczyć o należne prawa.

 

W nagranym przesłaniu Jonas Ruskus z Komitetu ONZ przypomniał niedawne rekomendacje dla Polski. Wymienił wśród nich działania na rzecz deinstytucjonalizacji - które wciąż nie spełniają wymogów Konwencji, a ogromna liczba osób jest ubezwłasnowolniona i przebywa w instytucjach.

 

Zwrócił też uwagę na prawa kobiet z niepełnosprawnościami, które dziś nie są chronione ani wspierane. - Macie prawo żądać od rządu by włączał was w procesy decyzyjne. Macie bardzo dobrego sojusznika w Polsce, jakim jest  RPO - dodał Ruskus.

 

Szczegółowe rekomendacje Komitetu przedstawiła m.in. Anna Rutz,  pełnomocniczka rektora UAM ds. studentów z niepełnosprawnościami.

 

W dalszej części kongresu odbyły się równoległe sesje tematyczne, na których dyskutowano o poszczególnych kwestiach wartych poruszenia jeżeli chodzi o prawa i funkcjonowanie w społeczeństwie osób z niepełnosprawnościami. Dla przykładu podczas panelu pod nazwą „Równość szans i niedyskryminacja była mowa o przypadkach w których występuje dyskryminacja osób niepełnosprawnych w różnych sferach życia. Chociaż w Konwencji jest napisane, że państwo powinno zapewnić osobom z niepełnosprawnościami ochronę przed dyskryminacją, Komitet ONZ ds. praw osób niepełnosprawnych zwrócił uwagę na to, że Polska nie podejmuje wystarczających działań w tym zakresie.

 

Podczas tychże sesji tematycznych każdy mógł głośno opowiedzieć swoją historię, nie brakowało też wzruszających momentów.

 

Na zakończenie odbyło się podsumowanie paneli dyskusyjnych. Wspólnie debatowano nad tym, aby wprowadzić w życie  wypracowane wspólnie postulaty. Zebrani byli zgodni co do tego, aby  wdrożyć w Polsce ideę Niezależnego Życia.

 

Poruszone zostały kwestie godziwych świadczeń, usług asystenckich, przerwy wytchnieniowej, mieszkań wspomaganych. Nie zabrakło wypowiedzi na temat włączającej edukacji, rynku pracy otwartego na osoby z niepełnosprawnościami, dostępnej przestrzeni. Stwierdzono, ze społeczeństwo powinno być bardziej otwarte, a prawa osób z niepełnosprawnościami muszą trafić do głównego nurtu debaty publicznej.

 

Reasumując: wydarzenie należało do bardzo udanych. Dużo było burzliwych dyskusji, ciekawych wniosków i wartościowych przemyśleń. Teraz należy mieć nadzieję, że ten głos, który został w końcu usłyszany nie odbije się echem i zostaną podjęte konkretne działania.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz