Dostępność plus

marcinl, 6 luty, 2019 - 10:38
red.

Ministerstwa Zdrowia w ramach programu „Dostępność plus” zakłada modyfikacje w obszarach architektury, cyfryzacji i organizacji placówek zdrowia oraz usprawnienie komunikacji personelu medycznego z osobami z niepełnosprawnościami.

 

Program „Dostępność plus” został przyjęty przez rząd w połowie lipca. Jego budżet to 23 mld zł do 2025 r. Podstawa prawna tego projektu to ustawa, mająca nałożyć na podmioty publiczne oraz inne, wykonujące zadania publiczne, obowiązek uwzględniania kwestii dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Budżet Ministerstwa Zdrowia na działania objęte programem „Dostępność plus” wynosi 150 mln złotych, z czego ponad 126 mln stanowi kwota dofinansowania unijnego z Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Resort ten w ramach realizacji projektu „Dostępność plus” wprowadzi szereg zmian w placówkach medycznych, m.in. w zakresie architektonicznym, cyfrowym oraz organizacyjnym.

 

Źródło informacji i fotografii można znaleźć tutaj.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz