Chcemy pracować! - projekt aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych

marcinl, 7 luty, 2018 - 10:30
red.

Fundacja Partycypacji Społecznej zaprasza osoby zainteresowane zdobyciem nowych kwalifikacji do udziału w projekcie pn. „Chcemy pracować! - projekt aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych”.

 

Projekt adresowany jest do osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego, bezrobotnych lub biernych zawodowo, o niskim poziomie wykształcenia oraz braku kwalifikacji zawodowych, znajdujących się w złej sytuacji materialnej. Jego celem jest poprawa, jakości działań na rzecz zwiększenia zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami z terenu województwa wielkopolskiego, dotkniętych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Program zakłada wdrażanie kompleksowej aktywizacji społeczno - zawodowej w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdego Uczestnika Projektu.

 

Szczegółowe kryteria rekrutacji to:

 

- miejsce zamieszkania: województwo wielkopolskie

- status na rynku pracy: osoby bezrobotne bądź bierne zawodowo. W pierwszej kolejności rekrutowane będą osoby długotrwale bezrobotne zakwalifikowane przez Powiatowy Urząd Pracy do III profilu pomocy.

- niepełnosprawność: osoby niepełnosprawne, w tym 18 osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami psychicznymi.

- status materialny: osoby znajdujące się niekorzystnej sytuacji materialnej, spełniające przesłankę ubóstwa, którym przysługuje prawo do korzystania zeświadczeń pomocy społecznej m.in. uczestniczące w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa.

 

Miejsca w projekcie przewidziano dla 85 kobiet i 65 mężczyzn.

 

Etapy projektu to:

 

- rekrutacja uczestników projektu

- wsparcie indywidualne

- doradztwo zawodowe - 3h

- poradnictwo psychologiczne - 1h

 

Wsparcie grupowe zakłada:

 

- integrację społeczną, pracę nad motywacją i autoprezentacją,

- rozwijanie kompetencji osobistych i społecznych,

- definiowanie barier psychologicznych w dostępie do rynku pracy i wypracowanie sposobów ich pokonywania

- ćwiczenia z radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

 

Dla uczestników projektu przewidziano:

 

- kursy/szkolenia zawodowe - służące podniesieniu kwalifikacji zawodowych

- możliwość odbycia min. 3 miesięcznych płatnych staży zawodowych – dostosowanych pod indywidualną ścieżkę kariery uczestnika. W trakcie trwania stażu każdy uczestnik otrzyma 1400,00 zł stypendium stażowego miesięcznie.

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie organizator prosi o kontakt pod numerem telefonu: 577 666 854 lub wysyłając za pomocą adresu poczty elektronicznej: projekty.wlkp@fundacja-spoleczna.pl.

 

Formularz zgłoszeniowy, prosimy wysyłać pocztą, lub złożyć osobiście w biurze projektu:

 

Fundacja Partycypacji Społecznej

ul. Sieradzka 4c

60-163 Poznań

 

Więcej informacji oraz dokumenty aplikacyjne można znaleźć tutaj.

5 komentarzy

Every weekend I used to visit

Anonim, 24 marzec, 2018 - 13:15
Every weekend I used to visit this website because of this web page content genuine information. If you are experiencing trouble with pogo visit https://www.mypogosupport.com/

McAfee Total Protection is

Anonim, 9 luty, 2018 - 15:42
McAfee Total Protection is Important Software to install on the Devices, To get rid from all online threats , Malware And trojan Etc. McAfee Support Experts has Advanced Tools to fix all the Problem McAfee Customer Service named as best Service for McAfee Help, And if you Need McAfee Technical Support Get in touch with the McAfee Customer Support 24/7 http://www.mcafeesupports.us/

Keep On Sharing Valuable

Anonim, 9 luty, 2018 - 15:41
Keep On Sharing Valuable thoughts http://www.norton-setupcom.com/

Good Work for more

Anonim, 9 luty, 2018 - 15:40
Good Work for more information http://www.webrootsafe.us/

Protect Your Computer ,

Anonim, 9 luty, 2018 - 15:39
Protect Your Computer , Network, Social Media Account And all other from hackers, infection ,Virus and other online threats, Mcafee Total Protection Software very Important to Activate or Setup with the Official Link http://www.mcafeeonlineactivation.com/

Dodaj nowy komentarz