Badanie PolSenior 2

marcinl, 9 kwiecień, 2019 - 09:24
Tomasz Wojczak

We wrześniu 2018 r. rozpoczęło się ogólnopolskie badanie PolSenior 2.

 

Przeprowadzający je zaczęli zbieranie danych na temat seniorów w terenie. Działania te poprzedził kilkumiesięczny okres przygotowań i wypracowanie możliwie najlepszej metodologii. Do 2020 r. w ramach projektu PolSenior2 przebadana będzie reprezentatywna grupa około 6000 osób. Zostały one podzielone na siedem równolicznych grup wiekowych, tj. 60-64 lat, 65-69 lat, 70-74 lat, 75-79 lat, 80-84 lat, 85-89 lat, 90+ lat. Osoby zakwalifikowane do programu wylosowano na podstawie numeru PESEL.

 

Badanie pozwoli na uzyskanie kompleksowej, interdyscyplinarnej wiedzy na temat populacji osób w wieku 60+ w Polsce. Ma to ułatwić projektowanie zmian w systemie opieki zdrowotnej, w tym prowadzenie działań profilaktycznych.

 

Według resortu zdrowia badania terenowe potrwają do końca 2019 r. W 2018 r. przebadano łącznie 2000 osób starszych z województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubelskiego, podkarpackiego, łódzkiego, śląskiego i opolskiego. W województwach: pomorskim, zachodniopomorskim, podkarpackim i lubelskim badania terenowe trwają. W pozostałych województwach, w tym w wielkopolskim badanie zostanie przeprowadzone w 2019 roku.

 

Realizatorem programu PolSenior 2 jest Gdański Uniwersytet Medyczny. Projekt potrwa do 2020 r. Badanie sfinansowało Ministerstwo Zdrowia ze środków Narodowego Programu Zdrowia.

 

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz