Trzeci sektor chce się łączyć

pionadmin, 11 październik, 2005 - 14:03
Łukasz Cholewicki

Spotkanie Reprezentacji/Federacji Organizacji Pozarządowych Województwa Wielkopolskiego odbędzie się 14 października 2005 roku o godzinie 16.00 w Siedzibie Fundacji Barka przy ulicy św. Wincentego 6/9. Poniżej kilka słów od organizatorów tej inicjatywy....

W wyniku licznych rozmów z organizacjami na temat konieczności stworzenia ciała reprezentującego nas, jako sektor pozarządowy przed organami samorządu oraz instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie funduszy strukturalnych Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP Ogólnopolskim Związkiem Organizacji na Rzecz Integracji Społecznej, Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Stowarzyszeniem Regionalne Centrum Wolontariatu zaprasza na spotkanie.
Umacnianie polskiego trzeciego sektora wymaga ciągłej współpracy i edukacji wewnątrz sektora, ale także monitorowania działań pozostałych sektorów (biznes, administracja publiczna), które stają się coraz ważniejszym partnerem. Znaczną przeszkodę w tym zakresie stanowi często działanie w pojedynkę, uniemożliwia to m.in. lobowanie istotnych kwestii związanych z rozwojem III sektora zarówno na szczeblu lokalnym jak i wojewódzkim. W demokratycznym ustroju bardzo trudno jest się przebić małym organizacjom, ponieważ jak nazwa wskazuje demokracja to władza ludu, a nie jednostek. Dlatego za pomocą Reprezentacji/Federacji Organizacji Pozarządowych Województwa Wielkopolskiego chcemy ułatwić wypowiedzenie się wszystkim organizacjom z województwa, a ich wspólny głos będzie z pewnością więcej znaczył niż podejmowane pojedynczo inicjatywy. Instytucja ta będzie czerpać z doświadczeń wypracowanych przez podobne porozumienia, które funkcjonowały i funkcjonują w Polsce i w Wielkopolsce.
Zapraszamy wszystkie organizacje, które chcą przyczynić się do umocnienia III sektora w Wielkopolsce do aktywnego udziału w procesie tworzenia Reprezentacji/federacji, na spotkanie robocze na którym zostanie opracowany regulamin i zasady jego funkcjonowania. Wyniki zostaną zaprezentowane wszystkim organizacjom pozarządowym na III Konferencji Plenarnej na przełomie listopad i grudnia bieżącego roku.
Spotkanie odbędzie się 14 października 2005 roku o godzinie 16.00 w Siedzibie Fundacji Barka przy ulicy św. Wincentego 6/9 61-003 Poznań. Prosimy o wcześniejsze potwierdzenie udziału.


Wszelkich informacji udziela Paulina Kozłowska - Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP członek Federacji Sieci Centrów Informacyjno-Doradczych, ul. Marcinkowskiego 17, 64-100 Leszno, tel. 065-520-78-86.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz