Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej

pionadmin, 25 maj, 2012 - 10:17
red.

Odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Podczas czytania, na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej zapadła decyzja, że projekt zostanie pilnie skierowany do Podkomisji Stałej do spraw osób niepełnosprawnych, której przewodniczącym jest poseł Marek Plura.

Źródło: POPON

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz