"Śladami historii naszych przodków" - konkurs

pionadmin, 1 wrzesień, 2005 - 10:48
Łukasz Cholewicki

Do 1 listopada można jeszcze nadsyłać prace na konkurs fotograficzny „Śladami historii naszych przodków” organizowany przez Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne "Promyk" w Gnieźnie oraz Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

Celem konkursu jest upowszechnienie w środowiskach osób niepełnosprawnych fotografii jako formy arterapii, rozwijającej spostrzegawczość i umiejętność koncentracji uwagi, pogłębiającej wrażliwość i chęć nawiązywania kontaktów z otoczeniem. Organizatorzy zachęcają do fotografowania własnego regionu i do szukania w nim ciekawych obiektów. Zabytki historyczne, parki krajobrazowe, regionalne obrzędy ludowe, nowoczesne rozwiązania architektoniczne – to wszystko może być znakomitym tematem, a fotografującym dostarczyć inspirujących wrażeń i przeżyć.

Regulamin konkursu:

§1
Konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich fotografujących osób niepełnosprawnych (dzieci, młodzieży i osoby dorosłe) z regionu Wielkopolski oraz Esztergom (Węgry) i Dahme (Niemcy)


§2
Konkurs ustanawia się z dniem 1 stycznia 2005 roku. W konkursie mogą wziąć udział powiększenia fotograficzne od 13x18 do 30x40 cm w technice czarno białej lub kolorowej. Ilość prac jest dowolna.


§3
Prace podpisane godłem należy dostarczyć do 1 listopada 2005 roku na adres: Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne "Promyk" 62-200 Gniezno ulica Sobieskiego 20 z dopiskiem "Konkurs Fotograficzny". Organizator nie odpowiada za zniszczenie prac nadesłanych pocztą.


§4
Do prac należy dołączyć zamkniętą kopertę opisaną tym samym godłem co zdjęcie, a zawierającą następujące informacje: powtórzone godło, imię i nazwisko, dokładny adres i nr telefonu (e-mail), określenie stopnia (rodzaju) niepełnosprawności, tytuły zdjęć, rok i miejsce wykonania


§5
Zdjęcia oceni niezależne, profesjonalne Jury powołane przez organizatora, które przyzna nagrody honorowe i rzeczowe oraz dokona kwalifikacji zdjęć do wystawy.


§6
Prace zakwalifikowane do wystawy przechodzą na własność organizatora.


§7
Nagrodzeni o przyznaniu nagrody oraz o terminie wystawy zostaną powiadomieni telefonicznie, drogą pocztową lub e-mailem. Pozostali uczestnicy otrzymają potwierdzenie udziału w konkursie i pełną listę nagrodzonych.


§8
Nagrody zostaną wręczone podczas otwarcia pokonkursowej wystawy w grudniu 2005 roku w Gnieźnie. Wystawa będzie następnie prezentowana w ramach Objazdowej Galerii Wielkopolskiej Fotografii w domach kultury i bibliotekach województwa wielkopolskiego oraz w siedzibach zaprzyjaźnionych stowarzyszeń osób niepełnosprawnych z Węgier i Niemiec.


§9
W celu popularyzacji imprezy, organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji zdjęć w katalogu oraz prasie, telewizji, Internecie.


§10
Zgłoszenie prac na konkurs przyjęte będzie za uznanie warunków regulaminu oraz wyrażenia zgody na publikację danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 25.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133 poz. 883)


Bliższych informacji udzielają:

Henryk Maćkowiak tel.: 0*61 425 18 33 lub 0*61 425 00 38 ("Promyk" - pn., śr., pt., w godz. 10-13) Władysław Nielipiński (WBP i CAK) tel.: 0*61 664 08 67 e-mail: wnielip@wp.pl

Organizator konkursów: Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne "Promyk",

62-200 Gniezno, ul. Sobieskiego 20,

tel./faks: 0*61 425 00 38

 

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz